Villa Vitsippa - Bastun

I orginalplanerna fanns alltid vedbastun med. Vedbastu är helt överläset en elbastu på alla punkter utom en: bekvämlighet. Visst är det behänding med elbastu med timer, men är man purist så är man.

Bakgrund - A short history

The finnish word "Sauna" is a combination of the words for "smoke" and "hut". The swedish name is "Bastu" wich literally means "bath-house". While the tradition to bathe in heated houses is not unique to Scandinavia, the Scandinavian Sauna and it's rites and traditions are, hence Saunas are built even today when other means of caring for personal hygiene exist.

Så bygger man en bastu - Build your own sauna

Texten beskriver vårt eget bastubygge, men jag har försökt samla kunskap och erfarenheter i hopp om att någon annan som bygger bastu an ha nytta av dem. Synpunkter och åsikter är mina egna, men jag rekommenderar läsaren att studera källhänvisningarna. Det finns många åsikter om hur man kan bygga nämligen!

Utrymmet fanns redan i form av ett rum med kakelgolv och väggar av leca/kalksandstegel. Återstod "bara" att klä väggarna med panel, eller???

Så icke.. Att bygga en bastu rätt är en hel vetenskap. Bästa kunskapskällan är de finska RT-korten, som tyvärr bara finns på finska (nedan).

Annan bra info är

För de verkligt intresserade finns det en rapport jag skrivit ihop, baserat på olika mätningar. Rapporten har vait på remiss till olika byggare, arkitekter och till Högskolan på Åland och de synpunkter som inkommit har beaktats i denna.

Nedan ser du en ritning över själva bastuutrymmet. Där syns även hur vi reglade, först med stående regel, sedan bergull och täckte med alumit. Sedan liggande spikläkt och stående panel. Stående panel är det traditionella sättet. Osaken är att vattnet lättare rinner av en stående panel. I dag bygger dock många med liggande panel eftersom de tycker att det ser bättre ut. Personligen tycker jag dock att stående panel är snyggare och ger rummet behagligare proportioner.

Bild

Som tur var ryckte Guffar Johan, som byggt bastun förut in och gav en hjälpande hand..

Johan lends a hand.

Bild Bild

Här ser man reglarna på väggarna. Notera ytterväggen som fått en extra luftspalt med plåtreglar. Mellanrummet melan reglarna ventileras uppåt och genom teglen.

Beams on the walls to create space for the insulation. Note metal beams on the outer wall.

Bild Bild

Här ser man hur vi klämt fast alumiten (bastufolien) bakom regeln före vi fäst den i väggen. Till höger syns reglarna i taket och ventilationsrören. I dessa tog vi upp ett antal små hål för att skapa ett litet undertryck ifall det skulle läcka in fukt under alumiten.

Detail showing foil wrapped around beam.

Bild Bild

Bergullen på plats och väggarna kläs på. Eftersom bastufolien även är fuktspärr så är det bra ifall alla skarvar är täta. Därför limmades våderna.

Since the foil, apart from reflecting heat, also acts as a moisture barrier, some caution is taken to get all the seams tight by gluing..

Bild Bild

Efter att all alumit är på plats spikas en 22mm spikläkt som ombesörjer ventilation bakom panelen.

Foil in place. Next comes the furring strips.

Bild

Vinda panelbräder passades in med hjälp av diverse "specialverktyg". Panelen är av Al.

Special tools had to be devised to coerce crooked planks. Panel is Alun (Alnus glutinosa).

Bild Bild Bild

Efter taket spikas väggarna på. Mellan tak och vägg lämnas glipa för luftväxling. Denna skyms med en list. Notera även hur läkten kapats för att sörja för luftväxling.

Ceiling goes in first, then walls.

Bild Bild

Detalj av dörrhålet och armaturen.

Detail of door opening and lamp.

Bild Bild

Detalj av listen som skymmer glipan mellan golv och tak. Listen spikas inte dikt med väggen, utan med en par millis springa.

Detail.

Bild Bild

Avslutningsbiten mot spismuren. Även här är det en liten glipa för luftväxling. Till höger stosen till vedspisen på plats.

Connection for the stove on the right.

Bild

Stosen med spjäll på plats.

Bild Bild

Spisen kopplad och under inbränning. Till höger med bastustenarna på plats.

Stove burn in, mainly to get rid of paint fumes.

Bild Bild

"Man borde ha fisheye"-bilderna. Lavarna är av Abachi

The "you really need a fisheye" pictures. Seats are Abachi.

Bild Bild

Detalj av ventilationen. Nedan hur det såg ut ute i morse. -17C

Bild

Valid HTML 4.0!