Välkommen till Villa Vitsippa! Bild

Detta är några små sidor som skall dokumentera vårt första och förhoppningsvis enda husbyggnadsprojekt. Betoningen är på innehåll och inte form. Ingen av oss är webbdesigner ;)

This is a documentation of our house-project. Most of the site is in Swedish, but expect to find the odd comment in English here and there. The name of the house, "Villa Vitsippa" relates to the flower Wood Anemone  (Anemonoides nemorosa) that grows abundantly in Scandinavia.
 
 
April 2001. I utlottningen av de tomter som lämnats tillbaka fick vi 11-2, en av de absolut bästa, med utsikt ned mot Slemmern. Tomten var bevuxen med ganska tät granskog, förutom björkängen på bilden där det dessutom finns vitsippor, blåsippor, gulsippor och gullvivor.

Tomten vetter mot öster och bilden är tagen från Pensionatsvägen, österut. Klicka på bilden så får du se en karta över området.

Bild
Efter att ha stt på huskataloger tills ögonen blödde så bestämde vi oss för att göra något eget med hjälp av arkitekt. Funderandet med Gunda Åbonde-Wickström tog hela sommaren, men till slut så hade vi alla papper och kunde lämna in ansökan om bygglov. Efter några smärre justeringar så beviljade Mariehamns Stad bygglov 2002-09-23.

Grunden beställdes 2002-11-19 och några dagar senare (2002-11-25) så höggs skogen, förutom de träd och buskar vi ville spara.

Huspaketet beställdes från Simons-element i Vörå 2002-11-27, beräknad leverans v11 2003.

Röjning av tomten startade 2002-12-02.

Click on the picture to the right to see the drawings of the house.

Bild

Vecka 11-12 2003

På grund av den ovanligt kalla vintern kunde vi inte bygga grund före vecka 11, nästan ett år efter att vi fått tomten,  med då GA-Bygg satte igång så gick det med fart! Klicka på bilden  för att se hur grunden tog form! Resultatet av två veckors övningar var gränvning samt "ruffplatta", klart för att börja mura!

Click on the picture to the right to see how the initial digging and casting of the foundation happened.

Bild

Vecka 13 2003

Det tog Gunthers duktiga byggare en vecka att mura upp källaren. Klicka på bilden till höger för att se hur källaren tog form. Nu kan man börja se hur huset kommer att ligga i terrängen.

Click on the picture to the right to see how the basement was made.

Bild

Vecka 14-15 2003

Källaren var nästan klar i början av vecka 15. Under vecka 15 gjordes de sista justeringarna och bjälklaget gjöts.
Bild

Vecka 16 2003

Montering av huset. Takspont och takstolar över trapphus, vardagsrum och biltak saknas ännu. Så här såg det ut 2003-04-17.

The house is assembled out of the individual elements. This is what it all looked like on Good Friday 2003.

Bild

Vecka 17 2003

Denna vecka monterade GA-Bygg de sista takstolarna och satte på vattentaket.

Nothing much happened this week apart from that the roof was put in place.
 

Bild

Vecka 18 - 22 2003

Det hände inte så mycket dessa veckor, men skorstenen kom på plats och i slutet på vecka 21 började Gunthers grabbar med spikläkten.

These weeks saw the erection of the chimney and late week 21, the carpenters started putting up the furring strips that will support the wood siding.

Bild

Vecka 23 - 24 2003

Brädfodringen kom delvis på plats samt delar av plåttaket.

Wood siding is slowly being put into place.

Bild

Vecka 25 - 26 2003

Plåttak, fönster, fönsterfoder.

Wood siding almost there and the roof was completed late week 26.

Bild

Vecka 32 - 33 2003

Vatten, avlopp, innergolv. De sista "vanliga" fönstren, dvs burspråk, Absid och källare. Även el, tele etc dras in

Water, Sewer, inner-floors.

Bild

Vecka 34 - 35 2003

Glasväggar monteras. Innerväggar i entréplan, elinstallationer. Isolering i mellanbjälklag.

Glass walls. Interior walls, wiring.

Bild

Vecka 36 - 37 2003

Innergolv, tak och väggar i övre våningen. Isolering värme och el i källaren. Rappning på stenfoten. Finns även två videosnuttar med svep över våning ett och två.

First floor interior walls, isnulation power and heating in the basement plus plaster on the outside of the basement. Note the two video-clips of ground floor and first floor.

Bild

Vecka 38 - 43 2003

Mera innerväggar. Innergolv i källaren gjuts. Elinstallationer på våning 2. Rappning av källarens insida. Ventilation.

More interior walls. Wiring on the first floor. Plaster on interior basement walls. Ventilation.

Bild

Vecka 44 - 45 2003

Första snön. Ännu mera innerväggar och tak. Källartrappor och stödmur.

Even more interior walls and ceilings. Outside and inside concrete staircases..

Bild

Vecka 46 - 49 2003

Mest interiörarbete. Fönstersmygar, lister och dörrkarmar. Övre vilplan till trappa.

Interior work. Window sills, door frames etc.

Bild

Vecka 50 - 52 2003

Mera interiörarbete. Garderober, trapplackning etc.

More interior work. Wardrobes, stairs etc.

Bild

Vecka 1 - 5 2004

Köket anlände, likaså täljstensspisen. Vi började sätta upp tapeter och Karl-Anders började med kakel och klinkers. Köket monterades och Bosse tapetserade nedre våningen.

Kitchen and fireplace arrived. We started putting up wallpaper and Karl-Anders started putting up tiles.

Bild

Vecka 6 - 10 2004

Nästan alla tapeter på plats, likaså nästan allt kakel. Började lägga parkett.

All tiles but kitchen done. Parquet.

Bild

Vecka 11 2004

Fortsatte lägga parkett. Fixade räcken etc.

More parquet. Railings etc.

Bild

Vecka 12 - 17 2004

Parketten klar.Fortsatte med kök, inredningsdetaljer etc.

Parquet done.

Bild

Vecka 18 2004

Inflyttning.

moving in.

Bild

Vecka 11 2006

Byggde bastun klar.

Finished the Sauna.

Bild

Vecka 47 2007

Byggde trappa.

Stairs.

Bild


Valid HTML 4.0! BildBildBild Bild This page created with Notepad.